Vi har flyttat hemsidan till http://www.tidskriftenlibertas.se

Det var dags att gå över till selfhosted wordpress och därför kommer inte den här hemsidan uppdateras längre. Inläggen och kommentarerna har flyttats till den nya hemsidan som vi efterhand försöker bygga upp.

Bor du i Malmö och har erfarenhet av wordpressprogrammering i allmänhet och temat ”the morning after” i synnerhet och vill hjälpa till får du gärna ta kontakt via libertas[at]s-studenter.se.

Annonser

Lucka 11: Arg.

Okej, det kanske inte är någon nyhet att det är mycket bajs som händer just nu. Men fas 3, kom igen. Jusektidningen skriver så man gråter om vad arbetslinjen är för något i moderat tappning. ”Det kallas gratisjobb, slavkontrakt eller Fasan. Regeringens program för långtidsarbetslösa ska höja deras kompetens och ge jobb genom praktik. Problemet är bara att nästan ingen får jobb. Och att människor känner sig kränkta eftersom de måste jobba gratis.”

Och det här med RUT, inte för att jag är förvånad, men eftersom det är av de vanligast förekommande argumenten för nyttan med rut att det minskar den svarta sektorn så kan det ju vara värt att nämna lite extra. Rut är ideologiskt motiverat, inget annat.

Johanna Pettersson, Laboremus och Libertas redaktör

Lucka 10: Fredagspepp!

Lena Sommestad skriver i allmänhet klokt och träffande om samhället, politiken och socialdemokratin. Därför är det extra roligt att bli omnämnd på hennes blogg när hon skriver om var framtiden, idéerna och viljan finns, hos oss unga i partiet. Såhär skriver hon bland annat under rubriken Ge de unga chansen att lyfta S:

”Socialdemokraterna saknar ledarskap. Krisen värker ut i en stor tomhet, efter Mona Sahlins tal. Men i denna tomhet finns inga skäl att förtvivla. Grunden finns för en förnyelse – men en annan förnyelse än den defensiva anpassningsstrategi som under de sista åren har präglat svensk socialdemokrati. Och den processen har redan börjat, i det unga S. Här ser jag den kraft och det engagemang som behövs för att lyfta socialdemokratin. Här ser jag framtidens politiker, burna av ett starkt kunskapsintresse och starka värderingar.

De unga S är en rörelse fylld av intellektuell och politisk aktivitet. Här finns Arbetarrörelsens forskarnätverk och Wigforssakademin. Här finns inspirerande  tidningar och tidskrifter som Tvärdrag, Frihet och Libertas.”

Fredags- och framtidspepp!

 

Lucka 8: Forskarnätverket på SVT!

För er som inte var där, det är för bra för att missas:

Arbetarrörelsens Forskarnätverk: Nytt samhälle, nya värderingar?

Nu på SVT Play: Stefan Svallfors (professor i sociologi, Umeå universitet), talar om förändringar i synen på välfärdsstat, arbetslöshet och skatter. Maria Oskarson (docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet), diskuterar betydelsen av klass för värderingsförändringar. Robert Östling (forskare i nationalekonomi, Stockholms universitet) talar om sambandet mellan omfördelning och medborgarnas politiska värderingar i ett internationellt perspektiv.

Lucka 7: live ifrån riksdagen och forskarnätverket!

Vad har hänt med socialdemokratin? Varför gick det så dåligt? Tre superba forskare sitter just nu i riksdagens andra kammarsal och gör sin analys av läget för socialdemokrain idag. Det är en glädje att få lyssna till, en analys som bygger på förståelse och gör tolkningen utfrån både denna förståelse och en vilja att lyfta den socialdemokratiska världsbilden igen. Här kommer en kort sammanfattning av vad de sa i sina inledande presentationer.

Torsten Svensson (professor i statsvetenskap, Uppsala Universitet): Det har ägnats allt för stor del av tiden åt att lägga örat mot rälsen, lyssna efter vad opinionen säger – istället för att utgå ifrån vad socialdemokratin vill och vad vår uppgift är idag. Det syns tydligt i debatten om partiledaren nu, där kraften ska läggas i själva bytet, men det är viktigt att den som väljs får utrymme att föra fram en vilja, att vi måste ha en analys av vad som behövs och hur vi kan föra fram detta och skapa det. Vad som saknas är en Berättelse – inte vilken som helst utan en som grundar sig i folks villkor och på en analys av samhällets grundläggande probelm och förutsättningar.

Några punkter som Torsten lyfte var:

  • Vad vill vi som parti?
  • Hur presenterar vi det för det breda folkflertalet så att de begriper att det är det de vill ha? (Dvs raka motsatsen mot att sniffa på vad opinionen vill.)
  • Genom tiderna är detta vad socialdemokratin lyckats med – att skapa en politik för den breda massan.
  • En förändring är den tidigare splittrade borgerligheten nu är enad, samt att de nu talar om välfärd istället för skatter.
  • Annan förändring – facklig anslutning hos de unga finns inte längre i samma utsträckning.
  • Olika typer av arbetsvillkor, konstant hög arbetslöshet – kil mellan olika grupper av arbetstagare.
  • Landet måste byggas hela tiden, vi blir inte klara.

Jenny Madestam (lektor i statsvetenskap, Stockholms Universitet): Socialdemokratin är mycket ovan vid att vara i opposition – när man tänker ledarskap tänker man statsministerskap, dessa bilder är omöjliga att separera. Det är inte samma sak, i opposition behövs en annan typ av ledare, man måste visa att man är ett alternativ, ett tydligt ledarskap, avgörande att man visar att man vill något. Monas ledarskap har inte kunna fylla den här funktionen tyvärr- det fanns ändå en idé om att något nytt skulle komma ur det nya ledarskapet, men att väljarna aldrig upplevde att det hände något, det kom inte något ur detta. Måste utstråla vad man vill. Hon har ju dessutom själv sagt att hon inte trott på den politik hon bedrivit – detta uppfattas såklart av väljarna, de ser att det inte finns någon glöd! Det krävs både mandat, men också ett personligt mod hos ledaren att driva sin politik. Socialdemokratin måste acceptera att person och politik hör ihop, måste utse en ny ledning som har denna kapacitet.

Lena Sommestad (professor i ekonomisk historia): Var finns drivet och viljan? Citerar ur Snart går vi utan er: “glöm inte var det var vi började / glöm inte vart det var vi skulle / vi minns och vi var trötta på att vänta / snart går vi utan er” (Jenny Wrangborg). Denna vilja finns hos de unga. Det handlar om att vi måste vilja driva samhällsutvecklingen, inte passivt följa dit samhällsutvecklingen driver oss.

Krisen i partiet – den finns därute, i demokratins kris, klimatkrisen, EU:s kris. Vår uppgift måste vara att blicka utåt och ta tag i dessa problem, de är avgörande även för hur vår organisation att förstå världen för att kunna skapa oss en egen verklighetsuppfattning istället för att bara köpa den verklighetsbild vi blir matade med. Vi har en idémässig och ideologisk kris – i många av de absolut viktigaste frågorna har vi ingen röst, vi finns inte där.

***

Jag kan inte låta bli att fundera över hur otroligt långt ifrån denna analys den bild som kommer fram i media är, eller på hur svårt det känns att få den att genomsyra de beslut som kommer att fattas framöver inne i partiet. Jag tror att det har väldigt avgörande för hur det går framövet.

Johanna Pettersson, Laboremus och Libertas

Lucka 6: Välgörenhet – apropå lucka 1

Ett inlägg som föranleds av detta: ”Lite som Robin Hood, fast tvärtom”

I juletider förefaller det som att många mer eller mindre upptäcker för första gången att det finns orättvisor i samhället, och blir kanske mer benägna att känna att man vill bidra på något sätt. Samtidigt som det kan tyckas positivt att orättvisor i samhället uppmärksammas, så tycks det mig ofta vara mer av dåligt-samvete-plikt än någon djupgående förståelse av vad dessa orättvisor beror på. Visst känns det kanske bra att skänka en slant, men hur många sätter detta i relation till de tusentals kronor de fått i skattesänkningar?  (Trodde du förresten att det var hushåll med höga inkomster som skänkte mest pengar till välgörenhet så trodde du fel – enligt SCB så skänker ”hushållen i Sverige i genomsnitt cirka 2 200 kronor om året i gåvor. Av dessa pengar går nästan 900 kronor till hjälporganisationer och 1 300 kronor till privatpersoner. Hushåll med låga inkomster ger lika mycket till hjälporganisationer som hushåll med höga inkomster.”(Välfärd nr 4/05))

Skattesänkningar måste betalas, de betalas med försämringar i välfärden som obönhörligen drabbar de som redan är mest utsatta. Solidaritet sitter inte i några slantar mitt i julruschen och konsumtionsrekorden, solidariteten sitter i insikten om att vi har ett gemensamt ansvar för varandra, varje dag.

Lucka 2: Dagens roliga

http://spontanefredrik.tumblr.com/ som gillas direkt av en massa folk på fb, och jag kan inte låta bli att tycka att det blir extra kul i skenet av kim jong som tittar på saker.

Och så dagens bra: Marta Axner om det här med förbud för heltäckande slöjor. Jag kan inte låta bli att tycka att debatten om detta på något sätt alltid missar målet, för vad är det egentligen man debatterar? Vad är det man skulle vilja komma åt med ett förbud? Är det själva bäraren av slöjan? Är det det religiösa ställningstagandet bakom? Vad är det man vill försvara? Det verkar sällan vara detta med vikten av att se ansiktet, egentligen, även om det är det som hela tiden sägs. Är det kvinnans rättigheter – då blir ett förbud helt bakvänt, då det snarare riskerar att bli kontraproduktivt. Är det själva bärandet, det religiösa uttrycket man vill förhindra, namn av frihet eller andra värden, så blir det också fel, för man skulle använda ett medel som går emot målet. Men det jag menar med att man liksom alltid verkar prata förbi det man faktiskt pratar om är att denna debatt i väldigt liten utsträckning verkar handla om de som faktiskt vill bära heltäckande slöja. Kanske för att de finns så pass få kvinnor som gör det att man inte hittar någon att intervjua? Snarare för att det egentligen inte är deras idéer om detta man är intresserad av att höra, utan snarare handler det om ett symboliskt ställningstagande som jag ofta tror får helt motsatt effekt. Därför, tack Marta för en bra analys.

/Johanna Pettersson, Laboremus och Libertas